ВАМПИР

Антон Страшимиров

ВАМПИР
Антон Страшимиров
Режисьор: Маргарита Мачева
Участват: Албена Чобанова
Спектакълът е дело на Маргарита Мачева, която е и новият щатен режисьор в Театъра. През нейния поглед „светът в пиесата „Вампир” е изграден от строги закони, поставeни преди чувствата, желанията и личния избор. Тяхното прекрачване тласка към пропаст. Невъзможността на човека да реализира стремленията и страстите си, го води към саморазрушение и смърт. Тази смърт не е само телесна – когато свободата е отнета и духът може да бъде пречупен. Това е пиеса за ирационалността на влеченията; за смелостта да бъдеш различен; за поривите вътре в човека и за борбата за оцеляване в един свят, в който тези пориви са забранени.”