www.blagoevgradtheater.eu

ОБЯВИ / ТЪРГОВЕ

e-auction5

ОБЯВА 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ДТ “Н. Вапцаров”, гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” № 1, Булстат 000014352, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, чл. 13, ал.5 от ППЗДС и Заповед № 3/24.01.2017 г. и  Заповед №4/24.01.2017 г.  на Директора на ДТ „Н. Вапцаров”, Благоевград, обявява търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти публична държавна собственост, част от описаните в АПДС №3050/23.06.2015 г. и АПДС №3051/23.06.2015г. имот:

Помещение с площ от 16 кв.м., находящо се на партерен етаж до входа на Камерна зала в сградата на ДТ”Н. Вапцаров”, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” № 1.

Първоначална наемна цена за имот  - 160 лв;
Предназначение на имота: помещение за стопанска/ търговска дейност.
Депозит за участие: 160 лв. Срок  на договора  5 години.

Търгът ще се проведе на 06.11.2017 г.,от 11:00 часа, в сградата на ДТ „Н. Вапцаров”. Закупуване на тръжна документация за обекта и огледа му, ще се провежда от 06.10.2017г. до 03.11.2017г., от 13:30 ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на оферти - до 17.00 ч. на 03.11.2017 г. в Деловодството на ДТ „Н. Вапцаров”,Благоевград.
За информация: тел.: 073/885254, моб.: 0879/536220.


 


Свържете се с нас

За да се свържете с нас използвайте информацията намираща се в меню 'Контакти'.

Също така на ваше разположение е и бърза форма за контакт, чрез която можете да ни изпратите съобщение на момента.

Медиен партньор

Снимки от театъра

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Търсене


?>?>?>
    http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=3611&typ... http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=4032&typ... http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=4551&typ...
http://www.ville-tence.fr/?pk_n=2838&pk_... viagra sans prescription achat kamagra mg livraison rapide