Програма Октомври 2018

Голяма сцена
18 Октомври, четвъртък, от 11:00 часа
Пинокио
19 Октомври, петък, от 11:00 часа
Пинокио
20 Октомври, събота, от 11:00 часа
Пинокио
25 Октомври, четвъртък, от 11:00 часа
Пинокио
26 Октомври, петък, от 11:00 часа
Пинокио
Камерна сцена Владимир Давчев
Читалището
16 Октомври, вторник, от 15:00 часа
Пинокио
16 Октомври, вторник, от 19:00 часа
ВАМПИР
30 Октомври, вторник, от 11:00 часа
Пинокио
30 Октомври, вторник, от 19:00 часа
ВАМПИР
Клуб Бакарди